PNOS Ożarów Mazowiecki - polski producent nasion

Wpis, tytuł 19.05.2021 r. Dzień Otwarty Ogórka Szklarniowego „Szklarniowy Sezon Ogórkowy”

19.05.2021 r. Dzień Otwarty Ogórka Szklarniowego „Szklarniowy Sezon Ogórkowy”

W ramach programu upowszechniania odmian PNOS Ożarów Mazowiecki i Partnerzy założyliśmy doświadczenia produkcyjne  ogórków szklarniowych firmy Semilas Fito  w szklarni Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Dało to możliwość zorganizowania w dn. 19.05.2021r. spotkania szkoleniowo-pokazowego. W jednej z kwater szklarni produkcyjnej CEO i przy współudziale tej placówki, przeprowadziliśmy pokaz wydajności produkcyjnej ogórków odmian sałatkowych: Tormund F1, Tiala F1,Cadiar F1, Pedro F1. Odmiana wzorcową był ogórek hodowli Hazera – HM 666 F1. Zaproszeni producenci, handlowcy oraz pracownicy organizacji badawczych i wdrożeniowych zapoznali się z potencjałem plonotwórczym oraz jakości surowca prezentowanych odmian.

Szczególną uwagę zwrócono na takie czynniki jak: potencjał plonotwórczy odmian / tu liderem okazała się odmiana Tormund F1./, wczesność zbioru – odmiana Cadiar F1 dała najlepszy wczesny plon/. Pod względem  smaku  najwyższą ocenę otrzymała odmiana Pedro F1. 

Relacja ze spotkania zostanie przedstawiona w czasopismach WiOM i Warzywa, a szczegółowe opisy odmian zainteresowani znajdą w katalogach produktowych.

Już dziś wspólnie z CEO Szczecin zapraszamy na dwa kolejne letnie spotkania prezentujące tym razem walory odmianowe ogórków partenokarpicznych firm ZKI i Semillas Fito ( plan: 22 lipca 2021 r ) i pomidorów szklarniowych Semillas Fito ( planowany termin 26 sierpnia ).

Tak jak podczas prezentacji z 19 maja  odmiany naszych Partnerów będziemy porównywać  do reprezentatywnych odmian z firm konkurencyjnych.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

PNOS - dystrybutor nasion profi