Misja Spółki
Podstawowym założeniem działalności naszej firmy jest sprzyjanie ludziom, którzy, w chwilach wolnych od codziennej pracy, szukają bliskiego kontaktu z przyrodą – w ogrodach działkowych, w coraz liczniejszych ogrodach przydomowych, czy pielęgnując ukwiecone balkony.

Chcemy niezmiennie być ich sprzymierzeńcami. Chcemy, aby i oni, przez zaufanie do naszych produktów, do naszego logo – synonimu jakości od ponad pół wieku - byli sprzymierzeńcami naszego rozwoju.
Pragniemy, aby mieli jak najwięcej radości z uprawiania swego hobby. Tę radość może zapewnić im wyłącznie sukces - gdy wszystko, co posadzą, wyrośnie zdrowo, na miarę marzeń.

Chcemy nadal współtworzyć ten sukces oferując nie tylko znakomity asortyment nasion, cebulek kwiatów, bylin, czy wprowadzanych właśnie szeroko środków do ich uprawy, ale też wiedzę niezbędną do ich właściwego stosowania. Tą wiedzą dysponują pracownicy naszych centrów ogrodniczych.

Jak każda firma, kładziemy nacisk na jak najlepsze wyniki ekonomiczne, ale zależy nam bardzo i na innego rodzaju zysku - w postaci rosnącego kręgu przyjaciół naszej firmy.

Dlatego rozwijamy i będzie nadal rozwijać sieć centrów ogrodniczych, przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy z partnerskimi hurtowniami i sklepami w całej Polsce tak, by właściciele i użytkownicy ogrodów działkowych i przydomowych mogli bez trudu dotrzeć do wszystkiego w naszej ofercie, co niezbędne dla ich pielęgnacji; by postrzegali nas jako ważnego sprzymierzeńca ich działań.
Znaczącym impulsem dla rozwoju firmy jest jej nowy schemat organizacyjny, który wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z efektywnym zarządzaniem, z jasnym stawianiem zadań zespołom i poszczególnym pracownikom.

Nasza firma będzie nadal rozwijać współpracę z ośrodkami naukowymi, by pozostawać w kręgu najnowszej wiedzy specjalistycznej, czego efektem powinno być nie tylko utrzymanie wysokiej jakości oferty, ale też jej skuteczne rozwijanie zgodnie z najnowszymi zapotrzebowaniami i trendami.

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania firmy podjęliśmy prace nad rozwojem systemów elektronicznych, które mają umożliwić jeszcze efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem i jego stanami magazynowymi oraz jak najściślejsze współdziałanie z jego partnerami w udostępnianiu oferty PNOS S.A.