Uzyskanie statusu Spółki Skarbu Państwa
1 kwietnia 2008 roku nasze przedsiębiorstwo uzyskało status Spółki Skarbu Państwa, przejmując świetne doświadczenia przedsiębiorstwa dotychczasowego.

Rozpoczął się czas dla naszego przedsiębiorstwa bardzo ważny, ukierunkowywanie firmy na nowe tory rozwojowe, przy zachowaniu historycznej ciągłości, z której jesteśmy dumni. Ciągłości znaczonej licznymi sukcesami w branży, którą reprezentujemy, z logo naszego przedsiębiorstwa znanym wszystkim miłośnikom ogrodów, działek ogrodowych czy ukwieconych balkonów.

Początki Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa (PNOS) w Ożarowie Mazowieckim sięgają połowy ub. wieku, gdy 1 października 1951 r. Ministerstwo Rolnictwa powołało Centralę Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa (CNOS), z siedzibą w gmachu resortu przy ul. Wspólnej w Warszawie.

W ramach CNOS utworzono Zakłady Nasienne w Warszawie (przy ul. Młynarskiej) , w Poznaniu, Toruniu, Krakowie i we Wrocławiu oraz Stacje Nasienno-Szkółkarskie. Obszar działania (nasiennictwo warzywnicze, kwiaciarskie, produkcja szkółkarska) stołecznych Zakładów Nasiennych obejmował ówczesne województwa warszawskie, lubelskie i białostockie.

Głównym zadaniem Zakładów Nasiennych w Warszawie była kontraktacja nasion warzyw i kwiatów. Zajmowały się one również skupem i przerobem nasion ogrodniczych, sprzedaż hurtową nasion i materiału szkółkarskiego oraz rozwijaniem własnej sprzedaży detalicznej.

W pierwszym roku działalności Zakładów Nasiennych w Warszawie powierzchnia upraw nasiennych zakontraktowanych w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i indywidualnych była niewielka - zaledwie 76 ha. 10 lat później wynosiła już 1000 ha u 1300 plantatorów.

W roku 1957 zorganizowana przez CNOS sprzedaż detaliczna została przekazana do pionu spółdzielczości ogrodniczej. Przy Zakładach Nasiennych w Warszawie pozostały tylko dwa sklepy wzorcowe: w stolicy i w Lublinie.

W latach 1968-71 Zakłady Nasienne w Warszawie, w ramach deglomeracji, zostały przeniesione do Ożarowa Mazowieckiego, z zachowaniem dotychczasowego zakresu działania.

W roku 1972 Ministerstwo Rolnictwa przekształciło je w Okręgową Centralę Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim.

Na początku roku 1976 powołano Okręgowe Przedsiębiorstwo Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego w Warszawie (OPHiNO). W jego skład weszła Okręgowa Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim, jako Oddział Nasienno-Szkółkarski oraz Stacje Hodowli Roślin Ogrodniczych. Była to próba połączenia dwóch pionów: nasiennego i hodowlanego. Ta forma organizacyjna utrzymała się do roku 1982.

2 marca 1982 zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ożarowska Centrala została przekształcona w Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa (PNOS) w Ożarowie Mazowieckim, które z kolei 1 kwietnia 2008 uzyskało status spółki Skarbu Państwa.

Do roku 1989 dystrybucja hurtowa nasion i materiału szkółkarskiego odbywała się poprzez spółdzielczość ogrodniczą i gminne spółdzielnie. Na początku lat 90-tych, w związku z zanikaniem struktur spółdzielczości ogrodniczej i rolniczej, PNOS w Ożarowie Mazowieckim, jako pierwszy, zorganizował na terenie całego kraju sieć prywatnych hurtowni zajmujących się głównie sprzedażą nasion. Przystąpił też do organizowania własnej hodowli nasion, tworząc, wspólnie z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach, spółkę IWARZ-PNOS w Regułach.