PLANOWANA PROCEDURA I HARMONOGRAM PRYWATYZACJI PNOS
Skarb Państwa jest właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza zbyć 70% akcji. Pozostałe akcje zostaną nieodpłatnie przekazane uprawnionym pracownikom i rolnikom Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 z późn.zm.).

Zgodnie z Planem Prywatyzacji na lata 2008–2011 opracowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa i przyjętym Uchwałą Nr 83/2008 przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r., zaktualizowanym przez Radę Ministrów w dniu 10 lutego 2009 roku, prywatyzacja Spółki przewidziana została na rok 2011.

Spółka będzie prywatyzowana w trybie art. 33 ust. pkt 3. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, tj. w trybie negocjacji podjętych w trybie publicznego zaproszenia.

Departamentem odpowiedzialnym za proces prywatyzacji Spółki jest:
Departament Prywatyzacji
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 02-522 Warszawa
tel. /+48 22/ 695 87 22, 695 87 05
fax /+48 22/ 628 57 09, 695 87 18

e-mail: dpr@msp.gov.pl

Dodatkowych informacji o prywatyzacji Spółki udzielają konsultanci Centrum Relacji Inwestorskich Ministerstwa Skarbu Państwa.

Formularz kontaktowy dla inwestorów znajduje się pod adresem:
http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/form/dodaj3