NASIONA ROŚLIN ROLNYCH
JĘCZMIEŃ JARY EUNOVA   C/1   
zaprawa - Maxim Star 025 FS
Nowa odmiana typu pastewnego o bardzo dobrej plenności. EUNOVA charakteryzuje się bardzo dobra odpornością na mączniaka oraz dobrą odpornością na pozostałe choroby jęczmienia. Ziarno duże, dobrze wyrównane. Wśród odmian pastewnych EUNOVA wyróżnia się podwyższoną zawartością białka. Odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia i wczesnym terminie dojrzewania. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie
 
JĘCZMIEŃ JARY SKALD    C/1   
zaprawa - Vitavax 2000 FS
Rośliny wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, termin dojrzewania średni, duża MTZ, średnie wyrównanie ziarna, dość duża gęstość ziarna w stanie zsypnym, przeciętna zawartość białka, średnia tolerancja na niskie pH gleby.
 
PSZENICA JARA TYBALT  C/2   
zaprawa – Lamardor 400 FS  
Najwyżej plonująca jakościowa pszenica jara w Polsce i Europie !!!
Najwyższy plon w każdych warunkach i przy każdej technologii uprawy !!!
TYBALT jest odmianą o krótkiej i sztywnej słomie, która nie wymaga skracania. Dzięki wysokiej odporności na choroby liści i kłosa stosowanie fungicydów również nie jest konieczne. Odmiana ta została wpisana na Listy Rekomendowane w wielu krajach europejskich ( Niemcy, Wielka Brytania, Holandia) ze względu na bardzo wysoki plon połączony z wysoką jakością ziarna (klasa jakościowa A).
W Polsce odmianę TYBALT włączono do Krajowego Rejestru Odmian w 2005 roku jako najwyżej plonującą przez cały okres badań. Wyróżnia się wyjątkową plastycznością w przystosowaniu do zróżnicowanych warunków uprawy i poziomów technologicznych.
TYBALT posiada bardzo wysoką odporność na mączniaka prawdziwego oraz żółtą i brunatną rdzę jak również dobrą odporność na septoriozy i fuzariozy.
 
PSZENICA JARA ŁAGWA    C/2   
zaprawa - Vitavax 2000 FS
Nowoczesna odmiana o wysokim potencjale plonowania, zaliczana do grupy jakości A. Termin kłoszenia wczesny, termin dojrzewania średni.
ŁAGWA charakteryzuje się dobrą zdrowotnością - dość dużą odpornością na mączniaka, średnią na brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła. Rośliny o średniej wysokości – około 89 cm i sztywnej słomie. Masa 1000 ziaren jest duża i wynosi około 41,0 g. Wyrównanie ziarna dobre; gęstość w stanie zsypnym bardzo duża, odporność na porastanie ziarna w kłosie duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i glutenu bardzo wysoka. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Mało tolerancyjna na zakwaszenie gleby.
 
PSZENICA JARA NAWRA   C/1    
zaprawa - Vitavax 2000 FS
Odmiana o bardzo dobrej wartości wypiekowej - wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie, wysoka liczba opadania, niska rozpływalność glutenu i bardzo dobra wymiałowość. Ziarno jest czerwone, szkliste o bardzo dobrym wyrównaniu i bardzo wysokiej masie 1000 ziaren (pow. 50g).
NAWRA charakteryzuje się odpornością na porastanie i osypywanie. Rośliny dość niskie (wysokość łanu 85-95 cm) o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny (dojrzewa 5-8 dni wcześniej od większości zrejonizowanych odmian). NAWRA charakteryzuje się także dobrą plennością, dobrą odpornością na choroby, szczególnie na choroby kłosa. Jest przystosowana do warunków intensywnej uprawy, najlepiej plonuje na glebach żyznych w wysokiej kulturze i po dobrych przedplonach.
 
PSZENICA JARA ZADRA    C/1    
zaprawa - Vitavax 2000 FS  
klasa jakościowa B - forma oścista
Odmiana chlebowa o dobrej wartości wypiekowej – wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie, wysoka liczba opadania. Ziarno jest czerwone o dobrym wyrównaniu i szklistości. Masa 1000 ziaren wynosi powyżej 40g.
ZADRA charakteryzuje się wysoką odpornością na osypywanie i porastanie w kłosie. Rośliny średnio wysokie (wysokość łanu 95 - 105 cm), źdźbło średnio odporne na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odmiana szczególnie odporna na rdzę brunatną, septoriozę
plew i fuzariozy kłosa.
ZADRA dobrze i wiernie plonuje na terenie całego kraju, w różnych warunkach agroklimatycznych. Jest tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Ościsty kłos predysponuje odmianę do uprawy na terenach przyleśnych, gdzie uprawy są narażone na niszczenie przez zwierzynę.
Nadaje się do uprawy w mieszankach zbożowych z jęczmieniem i owsem.
 
PSZENŻYTO JARE NAGANO   C/1     
zaprawa – Sarfun 450 FS
Najnowsza, wczesna odmiana hodowli DANKO, zarejestrowana w Polsce w 2008 roku. Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju.
Odmiana o najkrótszej słomie spośród wszystkich zarejestrowanych pszenżyt jarych w Polsce oraz dobrej odporności na wyleganie. Wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego oraz choroby podstawy źdźbła.
Odmiana typowo paszowa o podwyższonej zawartości białka. Ziarno jest grube o dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu. Odmiana o dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.
 
PSZENŻYTO JARE MILKARO   C/1    
zaprawa – Sarfun 450 FS
Odmiana średniej wysokości o wysokim i wiernym plonowaniu na terenie całego kraju. Charakteryzuje się średnim terminem dojrzewania i dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka i rdzę brunatną. Ziarno o dużej masie, dobrze wyrównane, o małym udziale łuski. Rośliny dobrze tolerują zakwaszenie gleby i szkodliwe działanie jonów glinu.
 
OWIES JARY GNIADY    C/1    
zaprawa – Sarfun 450 FS J
Najnowsza odmiana owsa o brunatnej łusce hodowli DANKO. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością, szczególnie odpornością na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści. Odmiana o średnio-wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Rośliny nieco niższe od wzorca o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne, bardzo dobrze wyrównane, o niskim udziale łuski. Zawiera wyższy poziom aminokwasów egzogennych oraz wyższą wartość odżywczą białka w porównaniu do wzorców. Ziarno wyróżnia się również zwiększoną zawartością żelaza i manganu, wpływających na wydajność organizmu (np. koni, czy gęsi).
 
OWIES JARY KASZTAN     C/1    
zaprawa – Sarfun 450 FS  
Odmiana o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania, żółto-ziarnista, o średniej masie 1000 nasion, przeciętnie wyrównanych. Ziarna o bardzo dużej zawartości tłuszczu i dużej zawartości białka. Zdrowotność roślin średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Wykazuje średnie wymagania glebowe i średnią tolerancję na zakwaszenie gleby. Zaleca się wysiew ok. 500 ziaren/m2 tj. 170-210 g/ha.
 
OWIES JARY BRETON     C/1     
zaprawa – Sarfun 450FS 
Najnowsza, żółto-ziarnista odmiana owsa hodowli DANKO. Charakteryzuje się wysoką plennością na terenie całego kraju. Jest to owies o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Rośliny są średniej długości o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno jest grube (wysoka MTZ), dobrze wyrównane, z niskim udziałem łuski.