Informacja Ministra Skarbu Państwa - maj 2011

 

Minister Skarbu Państwa informuje, iż w związku z opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2011 r. zaproszeniem do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim - w dniu 24 maja 2011 r. do MSP wpłynęły 3 (trzy) odpowiedzi na w/w zaproszenie, stanowiące „Oferty wstępne zakupu akcji Spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim".