Informacja Ministra Skarbu Państwa - luty 2012Minister Skarbu Państwa informuje, iż w dniu 2 lutego 2012 r. podjął decyzję o zamknięciu bez rozstrzygnięcia procedury zbycia akcji Spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, prowadzonej w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia.