Informacja Nadzorcy sądowego PNOS w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości układowej