Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

Spółka informuje, że w dniu 20 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika.

W żaden sposób nie oznacza to zakończenia działalności Spółki, która dalej będzie prowadziła sprzedaż szerokiej gamy artykułów ogrodniczych.

Zmiana formy upadłości pozwoli na dogłębną restrukturyzację firmy i mamy nadzieję, że doprowadzi do przywrócenia w pełni funkcjonalności przedsiębiorstwa. Gdy Spółka zacznie osiągać zyski (mając na uwadze sezonowość prowadzonej działalności) i uzyska spodziewane wpływy do masy upadłości pozwalające na realizacje propozycji układowych, możliwe będą zmiany trybu postępowania upadłościowego.