Odmiany Semillas Fito

Oferta PNOS

Skróty odporności i tolerancji
Gatunek Patogen: nazwa naukowa Choroba: nazwa powszechna Kod Rasa/Szczep Stopień odporności
Papryka WIRUSY
Tobamovirus – TMV,
ToMV, PMMoV – Pepper
Mild Mottle Virus
Wirus mozaiki tytoniu Tm 0
0-2
0-3
HR
Potato Virus Y Wirus ziemniaka Y PVY 0 HR
Tomato Spotted Wilt Virus Brązowa plamistość pomidora TSWV IR
BAKTERIA
Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria Bakteryjna plamistość Xcv 0-10 IR
Zaburzenia abiotyczne (niewłaściwe warunki produkcji)
Stip Podskórna plamistość skórki owoców St T
Cracking Spękania skórki owocu Cr T
Pomidor WIRUSY
Tobamovirus: Tomato Mosaic Virus Mozaika pomidora ToMV 0,1,2,1-2 HR
Tomato Spotted Wilt Virus Brązowa plamistość pomidora TSWV 0 HR
Tomato Yellow Leaf Curl Virus Żółta kędzierzawość liści pomidora TYLCV IR
GRZYBY
Passalora fulvum (ex Fulvia fulvum; ex Cladosporium fulvum) Brunatna plamistość liści pomidora Pf A-E HR
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Fuzaryjne więdnięcie pomidora Fol 0,1,2 HR
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici Fuzarioza zgorzelowa For HR
Verticillium albo-atrum Wertycylioza Va 0 HR
Verticillium dahliae Wertycylioza Vd 0 HR
NICIENIE
Meloidogyne arenaria Guzak korzeniowy Ma IR
Meloidogyne incognita Guzak korzeniowy Mi IR
Meloidogyne javanica Guzak korzeniowy Mj IR
Zaburzenia abiotyczne (niewłaściwe warunki produkcji)
Blossom End Rot Sucha zgnilizna pomidora BER T
Blotching Przebarwienia typu „blotchy” Bl T
Cracking Spękania skórki owocu Cr T
Ogórek WIRUSY
Cucumber Mosaic Virus Mozaika ogórka CMV IR
Cucumber Vein Yellowing Virus Żółtaczka nerwów ogórka CVYV IR
Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus Żółta karłowatość dyniowatych CYSDV IR
Zuicchini Yellow Mosaic Virus Żółta mozaika cukini ZYMV IR
Papaya Ringspot Virus Wirus pierścieniowatej plamistości papaji PRSV IR
GRZYBY
Cladosporium cucumerinum Parch dyniowatych Ccu HR
Podosphaera xanthii Mączniak prawdziwy Px IR
Cukinia WIRUSY
Watermelon Mosaic Virus Mozaika arbuza WMV IR
Zuicchini Yellow Mosaic Virus Żółta mozaika cukini ZYMV IR
GRZYBY
Podosphaera xanthii Mączniak prawdziwy Px IR
HR – wysoka odporność IR – śrdnia odporność T – tolerancja

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

PNOS - dystrybutor nasion profi